Trang chủ Hướng dẫn tra cứu
STT Ảnh Tên Cầu Thủ Chỉ Số Vị Trí Thông Tin Quốc Tịch Đội Tuyển Mùa Giải Thao Tác
1

Giovanni Pasquale
Cầu Thủ Thường

9999 182 cm / 72 kg
05/01/1982
Italy FIFA SEA FIFA ONLINE 2 SEA
2

David Beckham
Cầu Thủ Thường

9999 183 cm / 74 kg
02/05/1975
England FIFA SEA FIFA ONLINE 2 SEA
3

Nick Barmby
Cầu Thủ Thường

9999 170 cm / 71 kg
11/02/1974
England FIFA SEA FIFA ONLINE 2 SEA
4

Sigurd Rushfeldt
Cầu Thủ Thường

9999 190 cm / 86 kg
11/12/1972
Norway FIFA SEA FIFA ONLINE 2 SEA
5

Robbie Keane
Cầu Thủ Thường

9999 175 cm / 73 kg
08/07/1980
Ireland Republic FIFA SEA FIFA ONLINE 2 SEA
6

Christian Rahn
Cầu Thủ Thường

9999 185 cm / 83 kg
15/06/1979
Germany FIFA SEA FIFA ONLINE 2 SEA
7

Stefani Miglioranzi
Cầu Thủ Thường

9999 185 cm / 79 kg
20/09/1977
Italy FIFA SEA FIFA ONLINE 2 SEA
8

Darius Vassell
Cầu Thủ Thường

9999 170 cm / 77 kg
30/06/1980
England FIFA SEA FIFA ONLINE 2 SEA
9

Jonathan Zebina
Cầu Thủ Thường

9999 184 cm / 80 kg
19/07/1978
France FIFA SEA FIFA ONLINE 2 SEA
10

Frdric Kanout
Cầu Thủ Thường

9999 192 cm / 82 kg
02/09/1977
MALI FIFA SEA FIFA ONLINE 2 SEA
Tải thêm